Swift Atletiek

uitroepteken

Als gevolg van de grote aanwas van nieuwe jeugdleden en de doorstroming naar de nieuwe categorieën zijn we helaas genoodzaakt een ledenstop af te kondigen voor de categorieën Pupillen en Junioren D.

Aangezien er binnen de atletiekbond altijd pas per 1 november een categoriewisseling is, verwachten wij pas plaats te hebben vanaf die datum.

Wij kiezen er op dit moment voor om geen wachtlijst aan te maken, omdat het verloop van jeugdleden erg laag is en het dus erg lang kan duren voordat er plaats is.
Concreet betekent dit nu dat er wel aanmeldingen gedaan kunnen worden, maar dat uw kind pas op zijn/haar vroegst op 1 november kan starten.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit op dit moment erg vervelend is, maar wij vinden het belangrijk om kwaliteit en veiligheid tijdens trainingen te kunnen blijven waarborgen.

Wilt u n.a.v. bovenstaande informatie de aanmelding ongedaan maken, stuur dan even een email naar: info@swiftatletiek.nl met daarin de naam van uw kind, dan zullen wij alle gegevens verwijderen.
Wilt u toch op deze “wachtlijst” blijven staan, dan hoeft u niks te doen.
U zult in oktober benaderd worden door ons om te kijken of uw kind per 1 november zou kunnen starten. Voor oktober zal er vanuit Swift Atletiek geen contact met u worden opgenomen.

Mochten wij om wat voor reden dan ook toch eerder plaatsen vrij hebben, dan zullen wij u in volgorde van aanmeldingen benaderen.

Aanmelden

Om lid te worden van Swift vul je het aanmeldformulier in. Dit formulier stuur je digitaal naar de ledenadministratie. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging van de ledenadministratie. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar in de eerste vier weken na de ingangsdatum kun je zonder verdere verplichtingen opzeggen. Na deze proefperiode van vier weken is je lidmaatschap definitief en betaal je contributie en ben je de verplichte bijdrage aan de Atletiekunie verschuldigd.

Opzegging

Om je lidmaatschap op te zeggen vul je het opzegformulier in. Na ontvangst van je opzegging krijg je hiervan een bevestiging van de ledenadministratie. Opzegging kan per de eerste van elk kwartaal, of bij opzeggen tijdens de proefperiode per direct. Let op: Bij een opzegging per 1 januari moet de opzegging vóór 1 december zijn ontvangen, anders wordt het lidmaatschap van de Atletiekunie met een jaar verlengd en ben je de kosten daarvoor verschuldigd.

Contributie

Als lid van Swift ben je verplicht om de verschuldigde contributie te betalen. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast ben je als lid van Swift ook aangesloten bij de Atletiekunie. Hiervoor is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Wedstrijdleden betalen een jaarlijkse bijdrage voor een wedstrijdlicentie. Nieuwe leden zijn inschrijfkosten verschuldigd. Voor dit jaar zijn de bedragen als volgt.

Categorie Swift Atletiek Unie Wedstrijd Licentie Totaal
per jaar
Activiteiten
Mini Pupillen € 87,00 € 14,85 € 8,05 € 109,90 trainingen, wedstrijden van AU
Pupillen € 87,00 € 14,85 € 8,05 € 109,90 trainingen, wedstrijden van AU
Junioren € 89,00 € 15,65 € 14,30 € 118,95 trainingen, wedstrijden van AU
Senioren € 119,00 € 16,95 € 22,85 € 158,80 trainingen, wedstrijden van AU
Masters € 119,00 € 16,95 € 22,85 € 158,80 trainingen, wedstrijden van AU
Recreanten € 119,00 € 16,95 € 0,00 € 135,95 trainingen, geen wedstrijden van AU
Niet-actief zonder WL ook voor studenten € 9,80 € 16,95 € 0,00 € 26,75 geen trainingen, geen wedstrijden van AU
niet actief met WL ook voor studenten € 9,80 € 16,95 € 22,85 € 49,60 geen trainingen, wedstrijden van AU
niet-actief zonder contributie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 alleen voor jury-, bestuurs- of commissieleden en vrijwilligers niet zelf trainend bij Swift
studenten leeftijd van 17- 25 jaar € 50,00 € 16,95 € 22,85 € 89,80 trainingen max 1x per week, wedstrijden AU
gast van andere atletiek vereniging € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 trainingen max 1x per week
Administratiekosten nieuwe leden € 0,00 € 5,00 € 0,00 € 5,00
Overschrijvingskosten van andere atletiek vereniging naar Swift € 0,00 € 10,25 € 0,00 € 10,25
Handmatig zelf overboeken, extra kosten per kwartaal € 2,50 € 0,00 € 0,00 € 2,50

Contributie Swift lidmaatschap wordt naar rato aangepast vanaf inschrijfdatum tot het eind van het kwartaal.

AU lidmaatschap, basiscontributie en wedstrijdlicentiekosten van 1 januari tot 30 september 100% betalen.
AU lidmaatschap, basiscontributie en wedstrijdlicentiekosten van 1 oktober tot 31 december 75% korting.

* WL staat voor wedstrijd licentie.
* AU staat voor Atletiekunie

De contributie wordt in vier gelijke termijnen aan het begin van elk kwartaal geïncasseerd. Tegelijk met de contributie voor het eerste kwartaal wordt de jaarlijkse bijdrage aan de Atletiekunie en eventueel de kosten voor de wedstrijdlicentie geïnd.

Het heeft de voorkeur om de contributie via een automatische incasso te betalen. Hiervoor maak je gebruik van het Machtigingsformulier automatische incasso. Dit formulier vul je in, print je uit en stuur je na ondertekening naar de ledenadministratie. Dit kan door een scan of foto te maken van het formulier en die per email te versturen naar het e-mail adres op het formulier of door het formulier op te sturen naar:

Swift Atletiek
T.a.v. de ledenadministratie
Postbus 1190
6040 KD Roermond

Als de automatische incasso niet uitgevoerd kan worden, bijvoorbeeld door saldotekort, dan maak je het bedrag zelf over op de bankrekening van Swift: NL56RABO0121428109
Als je er voor kiest om geen gebruik te maken van automatische incasso, maak je het bedrag van de contributie vóór de eerste van het kwartaal over op bankrekening: NL56RABO0121428109

Betalingsachterstand

Als de contributie twee weken na de incassodatum niet op de bankrekening van Swift staat ontvang je een betalingsherinnering. Je hebt dan nog 5 werkdagen om de contributie over te maken. Als de contributie na deze termijn nog niet ontvangen is ontvang je een aanmaning. Hierbij worden de wettelijke aanmaningskosten in rekening gebracht.