Swift Atletiek

Algemene Informatie Swift Atletiek

Dit is de informatie pagina van Swift Atletiek. Allereerst bedanken wij u voor de interesse die u heeft voor Swift Atletiek en de atletieksport. Op deze pagina vindt u informatie over de hele vereniging. Van jeugd tot volwassenen. En van baanatletiek tot loopsport.

Mochten er na het lezen van deze pagina nog vragen zijn, neemt u dan contact op met het barpersoneel in de kantine; zij verwijzen u door naar de juiste persoon.

Inhoud

 1. Algemeen
  1. Geschiedenis van Swift Atletiek
  2. Verenigingsstructuur
 2. Jeugd
  1. Categorieën
  2. Trainingen
   1. Pupillen
   2. Junioren C en D
   3. Junioren A en B
  3. Wedstrijden
 3. Senioren, Masters en Recreanten
  1. Trainingen
  2. Wedstrijden
 4. Overige activiteiten
 5. Communicatie
 6. Adressen
 7. Lid Worden
 8. Trainingsoverzicht
 9. Contributie

1. Algemeen

1.1 Geschiedenis van Swift Atletiek

Swift Atletiek werd opgericht op 29 maart 1936. Uit deze atletiekvereniging zijn in de daaropvolgende jaren andere verenigingen ontstaan. De voetbal-, handbal- en tafeltennissport konden toen ook bij Swift worden beoefend. Door de jaren heen zijn de verschillende sporten allemaal verder gegaan als zelfstandige verenigingen.

In de geschiedenis van Swift Atletiek zijn er enkele uitgesproken goede periodes geweest waarin onze atleten tot de landelijke top behoorden.

De beste atleet van Swift was ongetwijfeld speerwerper Bert Smit. Hij werd 10 keer Nederlands kampioen, nam deel aan de Europese kampioenschappen en verbeterde enkele keren het Nederlands record. Zijn beste prestatie was 78,20 meter.

Ook in de jaren ’90 en verder is er bij Swift een aantal toppers geweest. Zo behaalde Loes Willemse aansprekende prestaties bij de sprintnummers en wist Marco Caspers bij de junioren een aantal Nederlandse titels te behalen bij de springnummers.

70-jarig jubileum

Tijdens de jubileumdag ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van
Swift Atletiek zijn bovenstaande Nederlands kampioenen van Swift gehuldigd.

Swift heeft door de jaren heen op verschillende locaties haar trainingsaccommodatie gehad. Zo werd er heel vroeger gesport bij het kasteeltje Hattem. In de jaren ’60 werd er getraind op een locatie aan de Maashaven, maar uiteindelijk is Swift terecht gekomen op Sportpark de Wijher. Na jaren werd de gravelbaan in 1994 vervangen door een kunststofatletiekbaan. Een belangrijke impuls voor de vereniging.

Nadat er midden jaren ’90 een enorme dip te zien was in het aantal leden, wist de vereniging vanaf 2000 weer uit te groeien. Het aantal jeugdleden groeide enorm en door een aantal loopprojecten ontstond er vanaf 2004 ook een vrij grote recreantengroep.

De in 2004 gerealiseerde kantine gaf de vereniging een stevige duw in de rug. Waardoor aan het einde van 2006 een nieuw record in het aantal leden werd behaald. De grens van 250 leden werd doorbroken. In 2013 werd zelfs de grens van 400 leden doorbroken.

1.2 Verenigingsstructuur

Organisatie schema Swift Atletiek

Organisatie schema Swift Atletiek

Het bestuur van Swift Atletiek bestaat uit:

 • voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester
 • enkele leden die bij voorkeur in een van de commissies zitting hebben

De vereniging draait volledig op vrijwilligers, zowel in het bestuur en de verschillende commissies als bij de organisatie van verschillende activiteiten en wedstrijden.

Een luchtfoto van onze atletiekbaan

Een luchtfoto van onze atletiekbaan

Inhoudsopgave

2. Jeugd

2.1 Categorieën

Bij de jeugd is de indeling als volgt:

Van 1 november 2020 tot 1 november 2021

Mini Pupillen geboren in 2014
Pupillen C geboren in 2013
Pupillen B geboren in 2012
Pupillen A geboren in 2011/2010
Junioren D geboren in 2009/2008
Junioren C geboren in 2007/2006
Junioren B geboren in 2005/2004
Junioren A geboren in 2003/2002

Opgelet: de overgang naar een volgende categorie vindt plaats op 1 november. Dit is namelijk het einde van het zomer seizoen en begin van het winter seizoen.

2.2 Trainingen

2.2.1 Pupillen

Bij de pupillen worden de onderdelen op een speelse manier aangeboden. Spelenderwijs wordt de kinderen de technieken van de onderdelen aangeleerd. Pupillen trainen 2 keer per week.

De onderdelen die aan bod komen zijn: sprinten, verspringen, hoogspringen, balwerpen, kogelstoten en langere loopnummers. Er is een voor iedere categorie, waardoor alle nummers evenveel aan bod komen.

De mini-pupillen, pupillen C en pupillen B trainen samen. Alle pupillen A trainen samen.

Een training wordt altijd begonnen met een warming-up in de vorm van een spel. Na de warming-up worden de kinderen in kleine groepjes (maximaal 10-12 kinderen) verdeeld, waarna de onderdelen getraind worden.

2.2.2 Junioren C en D

Bij de Junioren C en D wordt er al meer technischer getraind. Natuurlijk blijft er wel spel aanwezig, maar de nadruk begint toch meer op het gericht trainen te liggen.
Junioren C en D hebben 2 algemene trainingen. In de algemene trainingen komen qlle onderdelen voor de junioren aan bod. Dit zijn: sprinten, hordenlopen, verspringen, hoogspringen, kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen en langere loopnummers. Af en toe worden ook de meer speciale nummers gedaan. Dit zijn polsstokhoogspringen, hink-stap-springen en kogelslingeren.

De Junioren D trainen samen en de Junioren C trainen samen.

Een training wordt begonnen met een warming-up. Hierna wordt de groep gesplitst en gaan de kinderen in kleine groepjes (maximaal 10-12 kinderen) aan de slag met een onderdeel. Vaak wordt er als afsluiting van de training een spelvorm gedaan.

Naast de twee algemene trainingen kunnen D-junioren kiezen voor 1 extra training en C-junioren voor 2 extra trainingen. Deze trainingen zijn specialisatietrainingen op enkele onderdelen. Heeft een kind interesse in zo´n speciale training, dan dient aan de eigen trainer gevraagd te worden of dit kan. Deze speciale trainingen worden met veel verschillende categorieën samen gedaan, dus ook met senioren.

Kijk voor de specialistische trainingen in het trainingsoverzicht.

2.2.3 Junioren A en B

Junioren A en B hebben de mogelijkheid om te komen trainen op 2 algemene trainingen. Tijdens deze trainingen komen alle onderdelen aan bod en er kan op verzoek een aantal keren speciaal op een onderdeel getraind worden. De algemene trainingen worden samen gedaan met de senioren.

Hiernaast hebben de A en B junioren de mogelijkheid om op de specialistische trainingen te komen. Zij kunnen naar al deze trainingen toe.
Kijk voor de dagen/tijden in het trainingsoverzicht.

2.3 Wedstrijden

Ieder jaar wordt er gezamenlijk deelgenomen aan een aantal wedstrijden. Pupillen en junioren CD krijgen hier tijdens de trainingen informatiebrieven over.

Bij de junioren AB vindt deelname aan wedstrijden plaats in overleg met de trainers.

We onderscheiden de volgende wedstrijden:

Baanwedstrijden

Dit zijn wedstrijden die buiten op de atletiekbaan plaatsvinden.

Voor de pupillen betekent dit meestal een meerkamp van 3 of 4 onderdelen en aansluitend nog een 600m of 1000m. In de meerkamp worden per onderdeel punten verzameld, die dan na alle onderdelen opgeteld worden.

Junioren mogen vaak zelf kiezen aan welke onderdelen ze meedoen. Onderdelen waar ze niet aan willen deelnemen hoeven dus niet gedaan te worden. Uitzonderingen hierop zijn meerkampen. Hierbij tellen, net als bij de pupillen, alle onderdelen bij elkaar. En alle onderdelen moeten dan ook gedaan worden.

Op de baan worden ook competitiewedstrijden gehouden. Wedstrijden waarbij niet alleen de individuele score telt, maar waar deze score ook telt voor een verenigingsklassement.

Pupillen doen deze competitie in een meerkampvorm. Junioren moeten een echt team opstellen. Met een aantal kinderen per categorie moet een heel aantal nummers gedaan worden. Iedere junior mag echter maar aan 2 onderdelen meedoen. Je krijgt zo echt een teamwedstrijd.

Elk jaar vinden de Limburgse kampioenschappen plaats. Iedereen mag hieraan meedoen.
Pupillen doen dit weer in meerkampvorm.
Junioren mogen ook hier zelf kiezen aan welke onderdelen ze meedoen.

Indoorwedstrijden

Dit zijn wedstrijden die binnen worden gehouden. Afhankelijk van de zaal waar de wedstrijd plaatsvindt, wordt het aantal onderdelen bepaald en ook welke afstanden gelopen kunnen worden.

Crosswedstrijden

Swift doet ieder jaar mee aan een crosscompetitie. Dit zijn hardloopwedstrijden door een bos of over heide. Deze wedstrijden vinden meestal plaats in de wintermaanden.

Wegwedstrijden

Ieder jaar doet Swift mee aan een aantal wegwedstrijden. Dit zijn hardloopwedstrijden op de weg, meestal door een dorpskern. Het zijn vaak avondwedstrijden.

Eigen wedstrijden

Als vereniging organiseert Swift ieder jaar een aantal wedstrijden. Dit is in het voorjaar een baanwedstrijd voor pupillen en junioren CD. In het najaar organiseert Swift de clubkampioenschappen op de baan. Ook organiseert Swift in het najaar de Douwe Smit Trofee, een werpwedstrijd voor Junioren A/B en ouder. De Meinwegcross wordt georganiseerd in de winter.

Soms komt hier nog een wedstrijd bij die de vereniging toegewezen krijgt: een competitiewedstrijd of een Limburgs kampioenschap.

De eigen wedstrijden worden met name georganiseerd voor de eigen leden. Swift stelt het dan ook zeer op prijs als er aan deze wedstrijd wordt deelgenomen door de eigen leden.

Indruk van een jeugdwedstrijd

Indruk van een jeugdwedstrijd.

Inhoudsopgave

3. Senioren, Masters en Recreanten

Bij de volwassenen zijn er de volgende categorieën:
Senior geboren in 2001 en eerder
Master 35+ van 35 tot 39 jaar
Master 40 + van 40 tot 44 jaar
Verder alles in een 5 jaar categorie.

In de atletiek onderscheiden we senioren en masters, en recreanten. Het enige verschil is dat senioren en masters een wedstrijdlicentie hebben en recreanten niet..Wedstrijdatleten mogen aan wedstrijden op de baan deelnemen en aan officiële weg- en crosswedstrijden. Recreanten hebben deze licentie niet, maar kunnen wel aan de meeste wedstrijden op de weg en in het bos meedoen.
Qua training bij Swift maakt dit niets uit. Senioren, masters en recreanten kunnen dezelfde trainingen volgen.

3.1 Trainingen

Volwassenen kunnen bij Swift op verschillende dagen trainen. Zie het voor de juiste indeling. De trainingen worden gegeven door ervaren trainers, die iedereen op de juiste manier kunnen begeleiden. Als er speciale wensen zijn, zoals toewerken naar een speciale wedstrijd of naar een persoonlijk doel, kunnen de trainers hier de juiste sturing aan geven.

De lopers hebben de beschikking over 4 trainingsmomenten. Een aantal van deze trainingen is uitermate geschikt voor de beginnende lopers. Kom daarom een keer naar alle trainingen kijken, waardoor er een goed beeld ontstaat.

Voor de baanatleten zijn er 2 algemene trainingen. Verder is er een sprinttraining en een werp training, en zijn er verschillende looptrainingen. We streven ernaar om ook weer springtrainingen te gaan geven.

3.2 Wedstrijden

De volwassenen kiezen vaak zelf hun wedstrijd uit. Een paar wedstrijden wordt gezamenlijk bezocht. Dit wordt dan vooraf door de trainers bekend gemaakt, mondeling of via een mailing.

We onderscheiden de volgende wedstrijden (zie paragraaf 2.3):

 • baanwedstrijden
 • indoorwedstrijden
 • crosswedstrijden
 • wegwedstrijden

Swift organiseert ook een aantal wedstrijden voor deze groepen.

 1. In het najaar zijn de clubkampioenschappen op de baan.
 2. In het najaar wordt de Douwe Smit Trofee georganiseerd. Dit is een werpwedstrijd met nationale allure.
 3. In de winter wordt de Meinwegcross georganiseerd.

De eigen wedstrijden worden met name georganiseerd voor de eigen leden. Swift stelt het dan ook zeer op prijs als er aan deze wedstrijd wordt deelgenomen door de eigen leden.

Indruk van door Swift in de winter georganiseerde meinwegcross

Indruk van door Swift in de winter georganiseerde meinwegcross.

Inhoudsopgave

4. Overige activiteiten

Elk jaar worden er ook andere activiteiten georganiseerd. Deze worden meestal georganiseerd door de Jeugdcommissie.

Zo zijn er:

 • Nieuwjaarsborrel voor alle leden en hun familie
 • Paastocht voor Pupillen en hun familie
 • Paasbrunch voor Junioren
 • Ouder-kindtraining voor Pupillen en Junioren D en hun ouders
 • Jeugdkamp voor Pupillen en junioren C/D (1 maal per 2 jaar)
 • Pupillenuitstapje voor Pupillen (1 maal per 2 jaar)
 • Juniorenactiviteit voor Junioren (1 maal per 2 jaar)
 • Ouderavond voor de ouders van de Pupillen en Junioren C/D
 • Barbecueavond voor alle leden, na de clubkampioenschappen
 • Vrijwilligersavond een bedankavond voor alle vrijwilligers
 • Sinterklaastraining voor alle pupillen
 • Surpriseavond voor alle junioren C/D
 • Kerstbrunch voor pupillen
Indruk van een barbecueavond

Indruk van een barbecueavond.

Inhoudsopgave

5. Communicatie

Voor een vereniging is het geschreven woord een belangrijke vorm van communicatie. Vandaar dat Swift Atletiek haar leden op allerlei manieren informeert:

 1. via de e-mail
 2. via een digitale Nieuwsbrief
 3. via de eigen website

De leden kunnen via deze wegen ook communiceren met de vereniging. Bijv. om zich op te geven voor een wedstrijd of voor een bijdrage in het clubblad. Echter, persoonlijk contact is ook altijd mogelijk. De vereniging stelt hiertoe de mogenlijkheid om de bestuurders en trainers te mailen via de website. (zie hiervoor het adressenboek op de website). Of loop gewoon eens de gezellige kantine binnen!

Inhoudsopgave

6. Adressen

Postbus 1190 internetadres: www.swiftatletiek.nl
6040 KD Roermond e-mailadres: email adres swift
Telefoonnummer kantine: 0475-343077
Voor verdere contactpersonen en adressen kunt u hier terecht.
Het jeugdkamp van 2005

Het jeugdkamp van 2005.

Inhoudsopgave

7. Lidworden

Voor meer informatie over het lid worden van Swift. alsmede het opzeggen van het lidmaatschap verwijzen we naar de volgende pagina

Clubtenue

Bij wedstrijden is een clubtenue verplicht, en wij vragen ieder lid dan ook om een clubtenue aan te schaffen.

Inhoudsopgave

8. Trainings Overzicht

Het trainings overzicht vindt u hier

9. Contributie

De contributie wordt in vier gelijke termijnen aan het begin van elk kwartaal gefactureerd. Tegelijk met de contributie voor het eerste kwartaal worden ook gefactureerd (indien van toepassing):

 • de jaarlijkse bijdrage aan de Atletiekunie
 • de kosten voor de wedstrijdlicentie

Voor dit jaar zijn de bedragen als volgt:

Categorie Swift
(per jaar)
Atletiek Unie
(per jaar)
Wedstrijd Licentie
(per jaar)
Totaal
1e kwartaal
Totaal
2e, 3e, 4e kwartaal
Totaal
(per jaar)
Activiteiten
mini pupil € 97,00 € 15,90 € 8,60 € 48,75 € 24,25 € 121,50 Gebruik trainingsfaciliteiten, met wedstrijdlicentie.
Pupil ( 7 t/m 10 jaar) € 97,00 € 15,90 € 8,60 € 48,75 € 24,25 € 121,50 Gebruik trainingsfaciliteiten, met wedstrijdlicentie.
junioren € 99,00 € 16,60 € 15,50 € 56,85 € 24,75 € 131,10 Gebruik trainingsfaciliteiten, met wedstrijdlicentie.
Senior (vanaf 19 jaar) € 132,00 € 18,15 € 24,50 € 75,65 € 33,00 € 174,65 Gebruik trainingsfaciliteiten, met wedstrijdlicentie.
Master (vanaf 35 jaar) € 132,00 € 18,15 € 24,50 € 75,65 € 33,00 € 174,65 Gebruik trainingsfaciliteiten, met wedstrijdlicentie.
Recreant € 132,00 € 18,15 € 0,00 € 51,15 € 33,00 € 150,15 Gebruik trainingsfaciliteiten, geen wedstrijdlicentie.
Niet actief lid zonder lic. € 10,90 € 18,15 € 0,00 € 20,88 € 2,73 € 29,05 Niet-actief lid, geen gebruik trainingsfaciliteiten, zonder wedstrijdlicentie.
Niet actief lid met lic. € 10,90 € 18,15 € 24,50 € 45,38 € 2,73 € 53,55 Niet-actief lid, geen gebruik trainingsfaciliteiten, met wedstrijdlicentie.
Student € 50,00 € 18,15 € 24,50 € 55,15 € 12,50 € 92,65 Uitwonende student (20 t/m 25 jaar), gebruik trainingsfaciliteiten max 1x per week, met wedstrijdlicentie.
Student € 50,00 € 16,80 € 15,30 € 44,60 € 12,50 € 82,10 Uitwonende student (17 t/m 19 jaar), gebruik trainingsfaciliteiten max 1x per week, met wedstrijdlicentie.
Gastatleet € 50,00 € 18,15 € 0,00 € 30,65 € 12,50 € 68,15 Is lid van een andere atletiek vereniging en wil ook bij Swift trainen. Mag 1x per week gebruik maken van onze trainingsfaciliteiten.

Eenmalige kosten:

 • Administratiekosten Atletiekunie bij inschrijving nieuw lid : € 5,00

Voor overschrijving van een andere atletiekvereniging naar Swift brengen we eenmalig € 10,95 in rekening.
Contributie Swift lidmaatschap wordt naar rato aangepast vanaf inschrijfdatum tot het einde van het kwartaal.
Voor de bijdrage aan de Atletiekunie en de kosten wedstrijdlicentie geldt, bij een inschrijvingsdatum van :

 • 1 januari t/m 30 september dan 100% betalen
 • 1 oktober t/m 31 december dan 25% betalen.

Inhoudsopgave