Swift Atletiek

Vertrouwenscontactpersoon

Via deze weg willen wij ons voorstellen als de VertrouwensContactPersonen van Swift Atletiek.

Zoë van Lierop

Zoë van Lierop is werkzaam als leerkracht op een basisschool in Roermond. Naast leerkracht is zij, als orthopedagoog en na het volgen van de cursus ‘Vertrouwenscontactpersoon’ binnen de NOC*NSF, in staat om deze taak op correcte wijze uit te voeren.

Monique Kerpen

Aan deze functie wil ik graag op een goede manier invulling gaan geven vanuit mijn opleiding als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, met alle opgedane werkervaring en vanuit mijn ervaringen als moeder van drie (puber) kinderen (nu 14, 16 en 18 jaar oud).

Momenteel ben ik werkzaam als beleidsmedewerkster bij "Hoera"; een middelgrote organisatie voor kinderopvang in Noord- en Midden-Limburg.

Eerder heb ik gewerkt met groepen in de jeugdzorg, en binnen de kinderopvang heb ik jarenlang als leidinggevende diverse locatieteams begeleid. Momenteel ben ik binnen Hoera ook "Aandachtfunctionaris bij vermoeden van Kindermishandeling en huiselijk geweld".

Tien jaar geleden ben ik met hardlopen begonnen bij Start to Run en vervolgens Swiftlid geworden. Sinds enkele jaren mag ik bij de Running Academy de 5+ groep mede begeleiden en vanaf nu dus ook mijn bijdrage leveren als vertrouwens-contactpersoon voor alle Swift-leden.

Waarom zijn wij er?

Binnen Swift helpen wij het bestuur bij het versterken van een veilige sportomgeving. Binnen de vereniging zijn wij het eerste aanspreekpunt op het moment dat er sprake is van een incident.

Wat heb je aan ons?

Als je een vraag of opmerking hebt op het gebied van pesten, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag dan kun je via de site met een van ons contact opnemen. Wij zullen op een vertrouwelijke manier luisteren naar je verhaal, ervaring of hulpvraag en zullen je dan hierin ondersteunen en begeleiden. Onze rol hierin is voornamelijk adviserend van aard. Samen kijken we naar mogelijke oplossingen en wanneer het nodig is verwijzen we je door. Wat je ons vertelt is vertrouwelijk. Wel zijn we verplicht om elk incident geanonimiseerd en in grote lijnen met de voorzitter te bespreken. Hij is namelijk verantwoordelijk voor een veilige vereniging. In bijzondere gevallen zullen we de vertrouwelijkheid doorbreken, bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van een of meer leden in het geding is.

Voor wie zijn we er?

Wij zijn er voor alle leden, ouders van de leden, toeschouwers, vrijwilligers en het bestuur.

Hoe kun je ons bereiken?

Wij zijn bereikbaar per e-mail: Vertrouwens Contact Persoon
En/of per telefoon:

Zoë van Lierop 06-20854507
Monique Kerpen 06-49935672

Ook bestaat de mogelijkheid om gratis een beroep te doen op het NOC*NSF meldpunt: 0900-2025590 website


Zoë van Lierop en Monique Kerpen