Swift Atletiek

Aanmelden

Om lid te worden van Swift vul je dit aanmeldformulier in. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging van de ledenadministratie. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar in de eerste vier weken na de ingangsdatum kun je zonder verdere verplichtingen opzeggen. Na deze proefperiode van vier weken is je lidmaatschap definitief, en dien je de uit hoofde van je lidmaatschap verschuldigde bedragen te voldoen

Opzegging

Om je lidmaatschap op te zeggen vul je het opzegformulier in. Na ontvangst van je opzegging krijg je hiervan een bevestiging van de ledenadministratie. Opzegging kan per de eerste van elk kwartaal, of bij opzeggen tijdens de proefperiode per direct. Let op: Bij een opzegging per 1 januari moet de opzegging vóór 1 december zijn ontvangen, anders wordt het lidmaatschap van de Atletiekunie met een jaar verlengd en ben je de kosten daarvoor verschuldigd.

Contributie

De contributie wordt in vier gelijke termijnen aan het begin van elk kwartaal gefactureerd. Tegelijk met de contributie voor het eerste kwartaal worden ook gefactureerd (indien van toepassing):

  • de jaarlijkse bijdrage aan de Atletiekunie
  • de kosten voor de wedstrijdlicentie

Voor dit jaar zijn de bedragen als volgt:

Categorie Swift
(per jaar)
Atletiek Unie
(per jaar)
Wedstrijd Licentie
(per jaar)
Totaal
1e kwartaal
Totaal
2e, 3e, 4e kwartaal
Totaal
(per jaar)
Activiteiten
mini pupil € 97,00 € 15,90 € 8,60 € 48,75 € 24,25 € 121,50 Gebruik trainingsfaciliteiten, met wedstrijdlicentie.
Pupil ( 7 t/m 10 jaar) € 97,00 € 15,90 € 8,60 € 48,75 € 24,25 € 121,50 Gebruik trainingsfaciliteiten, met wedstrijdlicentie.
junioren € 99,00 € 16,60 € 15,50 € 56,85 € 24,75 € 131,10 Gebruik trainingsfaciliteiten, met wedstrijdlicentie.
Senior (vanaf 19 jaar) € 132,00 € 18,15 € 24,50 € 75,65 € 33,00 € 174,65 Gebruik trainingsfaciliteiten, met wedstrijdlicentie.
Master (vanaf 35 jaar) € 132,00 € 18,15 € 24,50 € 75,65 € 33,00 € 174,65 Gebruik trainingsfaciliteiten, met wedstrijdlicentie.
Recreant € 132,00 € 18,15 € 0,00 € 51,15 € 33,00 € 150,15 Gebruik trainingsfaciliteiten, geen wedstrijdlicentie.
Niet actief lid zonder lic. € 10,90 € 18,15 € 0,00 € 20,88 € 2,73 € 29,05 Niet-actief lid, geen gebruik trainingsfaciliteiten, zonder wedstrijdlicentie.
Niet actief lid met lic. € 10,90 € 18,15 € 24,50 € 45,38 € 2,73 € 53,55 Niet-actief lid, geen gebruik trainingsfaciliteiten, met wedstrijdlicentie.
Student € 50,00 € 18,15 € 24,50 € 55,15 € 12,50 € 92,65 Uitwonende student (20 t/m 25 jaar), gebruik trainingsfaciliteiten max 1x per week, met wedstrijdlicentie.
Student € 50,00 € 16,80 € 15,30 € 44,60 € 12,50 € 82,10 Uitwonende student (17 t/m 19 jaar), gebruik trainingsfaciliteiten max 1x per week, met wedstrijdlicentie.
Gastatleet € 50,00 € 18,15 € 0,00 € 30,65 € 12,50 € 68,15 Is lid van een andere atletiek vereniging en wil ook bij Swift trainen. Mag 1x per week gebruik maken van onze trainingsfaciliteiten.

Eenmalige kosten:

  • Administratiekosten Atletiekunie bij inschrijving nieuw lid : € 5,00

Voor overschrijving van een andere atletiekvereniging naar Swift brengen we eenmalig € 10,95 in rekening.
Contributie Swift lidmaatschap wordt naar rato aangepast vanaf inschrijfdatum tot het einde van het kwartaal.
Voor de bijdrage aan de Atletiekunie en de kosten wedstrijdlicentie geldt, bij een inschrijvingsdatum van :

  • 1 januari t/m 30 september dan 100% betalen
  • 1 oktober t/m 31 december dan 25% betalen.

Als de automatische incasso niet uitgevoerd kan worden, bijvoorbeeld door saldotekort, dan maak je het bedrag zelf over op de bankrekening van Swift: NL56RABO0121428109
Als je er voor kiest om geen gebruik te maken van automatische incasso, maak je het bedrag van de contributie vóór de eerste van het kwartaal over op bankrekening: NL56RABO0121428109

Betalingsachterstand

Als de contributie twee weken na de incassodatum niet op de bankrekening van Swift staat ontvang je een betalingsherinnering. Je hebt dan nog 5 werkdagen om de contributie over te maken. Als de contributie na deze termijn nog niet ontvangen is ontvang je een aanmaning. Hierbij worden de wettelijke aanmaningskosten in rekening gebracht.