Swift Atletiek

Nieuws van het bestuur.

vrijdag 9 augustus 2019

Beste leden,

Uit de ALV in maart kwam onder meer dat er bij een aantal leden behoefte was om meer informatie te krijgen over de bezigheden van het bestuur. Waar is het bestuur mee bezig, en wat speelt er allemaal. Als bestuur willen we kijken of we iedere 3 a 4 maanden een kort overzicht kunnen geven over hetgeen er binnen het bestuur allemaal gedaan wordt. Bij deze dan het eerste overzicht van de laatste maanden, na de ALV in Maart.

 • Keuken Kantine.

Na de ALV in Maart zijn er offertes opgevraagd bij verschillende bedrijven. Hier is uiteindelijk een keuze uit gemaakt. Nadat het keukenbedrijf een plaatsings datum heeft aangegeven is er begonnen om een planning te maken voor onze eigen werkzaamheden.
Helaas kwam er een kink in de kabel doordat een lekkage van regenwater in de kantine eerst opgelost moest worden. Doordat verschillende partijen hier aan zet waren duurde dit even, maar uiteindelijk is ook dit opgelost.
In Juli is er begonnen met de sloop van de huidige keuken. In de loop van Augustus zullen de werkzaamheden afgerond worden en de keuken geplaatst worden.

 

 • Overleg gemeente en andere verenigingen m.b.t. Beweegpark.

Vanuit een paar collega verenigingen komt herhaaldelijk de vraag voor samenwerking op diverse gebieden. En de vorming van een beweegpark op sportpark de Wijher. Swift schuift aan bij de gesprekken hierover, maar als bestuur zien we de meerwaarde voor onze vereniging hier nog niet in. We volgen het proces, maar zullen in deze geen actieve rol er in spelen. Gesprekken vinden plaats tussen gemeente, SVC 200, TCM, Ready en Swift. Eventueel nog met partners als Huis van de Sport.
 

 • Bestuursfuncties.
  Op de ALV namen 3 bestuursleden afscheid van het bestuur. De taken die zij hadden werden met stappen overgenomen. De belangrijkste hier op een rij.

  Secretaris:                         
  Marcel Vaessen heeft de secretarisfunctie van Jos de Vries overgenomen.
  Notulen bestuur:           
  Johan van de Mortel neemt deze taak op zich als adviseur van het bestuur.
  Sleutelbeheer:               
  Dit is overgegaan naar Marcel Vaessen.
  Contact gemeente:      
  Pieter Knelissen neemt deze taak over, onder meer over accommodatie zaken.
  Pr en Communicatie.
  Peter van de Zander zal de contactpersoon richting de PR en Communicatie commissie zijn.
  EHBO/Reanimatie:        
  De organisatie van de jaarlijkse cursusdagen wordt overgenomen door een externe partij.
  Contact VCP:                   
  Het contact met de vertrouwens contact personen zal door Guido Hennissen gedaan worden.
  Aanvulling en controle EHBO:  
  Deze taak wordt opgepakt door Karin Knelissen.
   
 • Opheffen activiteiten commissie.
  Nadat de activiteiten commissie (voorheen bekend als Senioren, of recreanten commissie) het afgelopen jaar een stroef jaar heeft gehad met veel nieuwe mensen, heeft deze groep besloten om te stoppen met deze commissie. Hierdoor is deze commissie op dit moment dan ook onbezet. Het bestuur gaat nu na bij de doelgroep en hoeverre er nog behoefte is aan deze commissie, en of er mensen zijn die de kar willen trekken hierbij.
  Met een jeugdcommissie voor de jeugd tot ongeveer 15 jaar, en een ABN commissie voor de leeftijd van 16 tot 23 jaar, kan een commissie voor iedereen ouder dan 23 jaar toch niet ontbreken.
   
 • Sponsor commissie.
  Met de mensen die interesse hadden om iets met sponsoring te doen is een opstart gesprek geweest samen met onze penningmeester. In de komende tijd zal deze commissie en hun werkzaamheden meer vorm krijgen. Dit afhankelijk van de mogelijkheden van de diverse mensen. Samenwerking met de nieuw gevormde PR en Communicatie commissie is een goede kans.
   
 • Regio talenten trainingen.
  In de periode vanaf oktober 2018 zijn Marcel Vaessen en Guido Klaassen bezig geweest om samen met het Platform Atletiek Running Limburg en de andere Limburgse atletiekverenigingen een nieuw beleid te creëren voor het goede begeleiden en trainen van de Limburgse talenten. Dit was een moeizaam proces, ondermeer door verschillende inzichten in de materie. Uiteindelijk is er een plan gekomen dat goedgekeurd is door de Atletiekunie en de Provincie. Dit was noodzakelijk omdat de financiën voor een groot deel door de Provincie beschikbaar worden gesteld.
  Inmiddels is er een goed gesprek geweest met de nieuw aangesteld coördinator voor de uitvoering van dit plan. In de komende periode zal dit plan in de juiste plooi gaan vallen en staat er hopelijk een situatie waarin talenten goed begeleid kunnen worden, en waarbij verenigingen hier ook intensief bij betrokken worden. Goed voor de atletiek in Limburg op de lange termijn.
   
 • Bezoek wethouder.
  In Mei is er een bezoek geweest van de wethouder. Gesproken is over de vereniging en de uitdagingen en mogelijkheden van de vereniging. Diverse zaken tussen Gemeente en Swift zijn aan de orde gekomen. De aanwezige bestuursleden hebben het gesprek als zeer positief en nuttig ervaren.
   
 • Keuring atletiekbaan.
  De 3 jaarlijkse keuring van onze atletiekbaan zit er weer op. Na een eerste keuring in het begin van het jaar moesten er nog wat dingen aangepast worden door de gemeente. Nadat dit keurig gedaan was is de baan uiteindelijk in Juni goedgekeurd en mogen we weer 3 jaar officiële wedstrijden houden op onze baan. En is alles veilig verklaard voor gebruik.
   
 • Extra ALV.
  Net als vorig jaar zullen we in het najaar weer een 2e ALV houden. De insteek van deze ALV is om met de aanwezige een discussie te voeren over diverse zaken binnen Swift. Niet op kritiek te hebben op deze zaken, maar om samen de weg en beleid te bepalen waar we naartoe moeten werken. Dit kan op alle gebieden zijn. De precieze datum volgt nog, maar ieder lid kan nu al onderwerpen aandragen. Deze kunnen doorgestuurd worden naar de secretaris. (zie contact op website) Graag ook met wat onderbouwing erbij. De ervaring van afgelopen jaar zullen meegenomen worden hierin.
   
 • Privacy checklijst.
  Net als elke andere organisatie is het bestuur ook actief geweest om alles in te richten volgens de aangescherpte AVG. Het stappenplan dat er gevolgd is is inmiddels volledig afgevinkt. Hierdoor voldoen wij nu volledig aan de AVG. Het bestuur blijft hier echter mee bezig, en veel zal achter de schermen gebeuren.
   
 • Pr en communicatie commissie.
  Uit enthousiasme is er in de afgelopen periode een PR en Communicatie commissie opgericht. Op dit moment bestaat deze uit SJra Puts en Mirte Sonntag. Samen met het bestuur zullen de activiteiten van deze commissie in de komende periode vorm gaan krijgen.
  Het eerste evenement zal Swift voor Kika zijn.
   
 • Swift Kika.
  Op 5 Oktober zal het evenement ‘Swift voor Kika’ georganiseerd worden. Grote doel van het evenement is om Swift positief in de kijker te zetten bij individuele mensen, maar ook bij bedrijven. Logisch gevolg zal een ledenaanwas hierdoor moeten zijn. Verder zal tijdens deze dag een veiling gehouden waarvan de opbrengst gaat naar Kika.
  Omdat het evenement een vorm aan begon te nemen wat niet handig was in de organisatievorm van Swift, is er een Stichting opgericht voor deze dag. Kijk op http://swiftvoorkika.nl voor meer info over deze dag. T.z.t. zal er voor de leden van Swift ook meer informatie komen.
   
 • BBQ clubkampioenschappen.
  Doordat de activiteiten commissie op dit moment geen leden heeft heeft het bestuur ervoor gekozen om de organisatie van de BBQ dit jaar zelf op zich te nemen. Meer info volgt, maar noteer alvast 21 september in de agenda voor de jaarlijkse clubkampioenschappen en de gezellige club BBQ.

Zijn er vragen of opmerkingen over de diverse onderwerpen dan kan er direct contact opgenomen worden met de bestuursleden die op de verschillende dagen op de baan zijn. Of er kan via het info adres van Swift contact gelegd worden.

gepost door : Marcel Vaessen

Matyas 2 maal Nederlands Kampioen

zondag 30 juni 2019

Tijdens de Nederlandse kampioenschappen is Matyas Kerekgyarto 2 maal Nederlands Kampioen geworden.

Op vrijdag begon hij met het kogelslingeren, hij verbeterde zijn PR en clubrecord naar 56.62m met de 5kg zware kogel waarmee hij de 1e Nederlandse titel behaalde.

Op de zondag mocht hij aan de slag met het kogelstoten en discuswerpen. Hij begon met het kogelstoten waar hij in de 2e poging de kogel voor het eerst over de 18m stoten. In de 5e poging ontplofte hij helemaal en liet de kogel op 18.70m landen waarmee hij de de 2e titel binnen haalde. 

Als laatste onderdeel mocht hij nog discuswerpen hij Hij verbeterde ook hier zijn PR en clubrecord maar dat was dit maal niet genoeg voor een medaille. Hij werd 4e met afstand van 48.90m.

Matyas Gefeliciteerd met je top prestaties.

Kijk op atletiek.nu voor de uitslagen van alle Swift leden

Matyas in het midden (foto moeder Matyas)

Matyas in het midden (foto moeder Matyas)

gepost door : René Vaessen

Swift Around The Globe

zondag 30 juni 2019

De meeste groepen leggen hun trainingen stil voor de zomervakantie. Maar je Swifttenue heb je meer dan ooit nodig deze vakantie!

Ook dit jaar is er weer de "Swift Around The Globe" foto wedstrijd! Maak dus op vakantie de leukste, raarste, meest creatieve foto met een Swiftshirt.

Stuur de foto deze vakantie op naar guido@swiftatletiek.nl. Uiteraard gooien wij de mooiste foto's op Facebook.

Een uitermate professionele vakjury beoordeelt de foto's en voor de winnaar is er een leuke prijs die tijdens de clubkampioenschappen uitgereikt zal worden.

Alle foto's van vorige jaren zijn ook op de wereldkaart te bekijken

Een van de inzendingen van vorig jaar

Een van de inzendingen van vorig jaar

gepost door : Guido Klaassen

Atletiek accomodatie SWIFT goedgekeurd door de ATLETIEK UNIE.

zondag 30 juni 2019

Recent is door een inspecteur van de Atletiekunie de periodieke (wedstrijd) inspectie van onze atletiekaccommodatie uitgevoerd. Het gaat om een 3 jaarlijkse keuringstermijn. Een goedkeuring is van belang en maatgevend voor het toekennen en organiseren van (internationale) wedstrijden, erkenning van records, etc. Per voorziening; zoals de rondbaan, sprintbanen, (polsstok-)hoogspringen, kogelslingeren, discuswerpen, speerwerpen en kogelstoten is een inspectie uitgevoerd. Er is kritisch gemeten en beoordeeld of de genoemde onderdelen wedstrijdgeschikt en veilig zijn. De gemeente, die eigenaar is van onze atletiekbaan, had de zaak picobello in orde gemaakt. De baan kon daardoor probleemloos worden goedgekeurd. Met dank aan diezelfde gemeente.
Het keuringsrapport wordt in zijn geheel gepubliceerd op de website van de Atletiekunie. 
Swift, of eigenlijk de leden, kunnen de komende drie jaar weer met een gerust hart sporten, trainen, aan wedstrijden deelnemen en organiseren.

gepost door : Lex Hoefnagels

Betaalkaarten Swift-kantine gaan verdwijnen!

vrijdag 28 juni 2019

Dit jaar zijn we als kantinecommissie gestart met het bestellen en beheren van onze kantinevoorraad op basis van informatie uit ons kassasysteem in de kantine. Via onze kassa kunnen wij per artikel zien hoeveel er van verkocht is in een bepaalde periode, bijv. een maand. Voorwaarde is dan wel dat ieder verkocht artikel via de kassa moet worden aangeslagen. Bij de betaalkaarten is dit niet het geval. Deze kaart wordt eenmalig gekocht voor een bedrag van € 10.00 zonder dat wij verder kunnen nagaan welke artikelen hiervoor gebruikt worden. Hierdoor kunnen we dus onze voorraad niet optimaal beheren wat bijv. kan leiden tot bederf e.d. Daarnaast neemt het gebruik van de kaarten ook af vanwege de mogelijkheid om in onze kantine te betalen met de PIN. Iets wat wij dan ook graag zien en willen promoten.

In overleg met de penningmeester is dan ook besloten om te stoppen met de kaarten als betaalmiddel in onze kantine. 

Wat gaat er gebeuren met de kaarten?

 • Per 01 augustus 2019 worden er geen nieuwe kaarten meer verkocht; 
 • Per 01 november 2019 is betalen met een kaart waar nog een tegoed op staat niet meer mogelijk;
 • Openstaande tegoeden worden niet terugbetaald aan de kaarthouder;
 • Na 01 november 2019 worden alle kaarten vernietigd.

Dus voor die leden die nog een kaart hebben, vraag dit gerust na aan degene die bardienst heeft, het is nog tot 01 november a.s. mogelijk op het tegoed op zijn/haar kaart op te maken.

Namens de kantinecommissie,
Wilfred Klaassen

gepost door : Wilfred Klaassen

Succes voor onze pupillen in Helmond.

zondag 16 juni 2019

Vandaag ging er een groep van 26 pupillen aan de slag in Helmond bij de 3e wedstrijd van de Athletics Champs competitie. In 3 teams werd er gestreden op de verschillende onderdelen. Onze pupillen wisten, gesteund door trainers en ouders, goed te presteren. Door een foutje bij de organisatie liepen de pupillen b,c en mini zelfs bijna 5 minuten in plaats van de gebruikelijke 4 minuten. Een dikke pluim dus voor onze kleinste pupillen.

Altijd spannend is het om bij de prijsuitreiking te horen op welke plek de groepen  zijn geëindigd.  Het A pupillen team met maar 4 kinderen eindigden door het wegblijven van de groepsgenoten van de ATV Venray op een 4e plek in de poule. Het andere A pupillen team wist de wedstrijd te winnen in poule A. Ook het team van de pupillen b,c en mini wist de wedstrijd in poule D te winnen. Zeer goede prestaties dus voor onze pupillen. 

Met nog 2 wedstrijden te gaan staan de A pupillen en de B pupillen er nog goed voor om een hoge eindklassering te halen dit jaar. Reden genoeg om massaal mee te doen aan de laatste twee wedstrijden.

Het winnende A pupillen team.

Het winnende A pupillen team.

gepost door : Marcel Vaessen

'De Stratenmaker op Swift show'

zondag 16 juni 2019

De gemeente Roermond, eigenaar van onze atletiek accommodatie, begint maandag 17 juni met de renovatie van de bestrating bij de entree en het tegelwerk rondom de baan. De werkzaamheden zijn bedoeld om de verzakte en versleten klinkers en tegels te vervangen. Ook de hoogteverschillen bij de fietsenstalling worden weggewerkt en opnieuw ingericht. Als eerste zal het hekwerk langs de baan worden weggehaald om tijdelijk te vervangen door dranghekken.
De uitvoering zal enkele weken in beslag nemen en mogelijk onderbroken worden door de bouwvakvakantie. Er kan enig ongemak optreden bij het binnenkomen op de baan en tijdens de trainingen. Het is even uitkijken en de gemeente vraagt begrip voor de hinder die we kunnen ondervinden.

gepost door : Lex Hoefnagels

Swift terras is geopend

dinsdag 4 juni 2019

Steeds meer Swiftleden gaan na de training gezellig door met de cooling down in onze kantine. Een gezellig samenzijn is dan het gevolg wat de clubsfeer zeker ten goede komt, laat staan de omzet van onze clubkas. Met de mooie zomermaanden voor de deur kunnen onze leden nu ook plaats nemen op het terras nabij de kantine met uitzicht op extatische Swift atleten of wat daar voor door moet gaan. Dankzij het onbegrensde creatieve netwerk van Sjra Puts en Swift duizendpoot Robert Hirsch beschikken wij over fijne tafels en stoelen, geschonken door Cox & Co, om lekker buiten te genieten van een kop koffie of een koel drankje. Dus alle leden zijn bij deze uitgenodigd om aan te schuiven. Tot binnenkort in de zon. Bij regen staan we gewoon in de kantine voor u klaar, dus u bent altijd welkom.

Namens de kantinecommissie

gepost door : Wilfred Klaassen

Meerkampen in Gemert

zondag 2 juni 2019

Afgelopen weekend 1-2 juni hebben Dave, Raf en Bogi  meegedaan met meerkamp in Gemert! Ze hebben het alle 3 super top gedaan! Er zijn de nodige pr's behaald door alle 3!!!

Dave en Raf vonden het sowieso een top wedstrijd, aangezien ze nu ook eens werp onderdelen konden doen. Terwijl ze normaal van het sprinten en ver springen zijn! Bogi heeft gewonnen in haar categorie Jun C1!

vlnr. Dave, Bogie en Raf

vlnr. Dave, Bogie en Raf

gepost door : Sandra Damen

3e Trimboeloop van Lyceum Schöndeln

donderdag 30 mei 2019

Lyceum Schöndeln organiseert jaarlijks de Kika -sponsorloop: Trimboeloop


Op vrijdag 24 mei was de 3e Trimboeloop, welke wederom een succes was.
De inbreng van Swift -leden was best groot waarvoor onze dank en de dank van Lyceum Schöndeln

Een rapportage  van de Trimboeloop 2019  is te vinden op; 
https://www.deltalimburg.nl/article/1265/Succesvolle%203e%20Trimboeloop%20voor%20Kika%20in%20Roermond

grt

Bestuur van Swift Atletiek

[socialmedia]

gepost door : Jos de Vries