Swift Atletiek

Veilige sportomgeving

maandag 21 januari 2019

Berichtgeving misbruikaffaire
Recent werden we helaas opgeschrikt door berichten in de media over de misbruikaffaire bij een atletiekvereniging in Rotterdam; een van de trainers heeft hier jarenlang jeugdleden van de vereniging kunnen misbruiken. Ook in onze vereniging is de berichtgeving hard aangekomen. Het doet ons nogmaals beseffen hoe belangrijk het is, dat al onze leden bij Swift atletiek kunnen komen sporten in een veilige omgeving.

Veilige sportomgeving                                                                                                                                                                                Om deze veilige sportomgeving te bevorderen hebben we bij Swift atletiek de afgelopen jaren bewust een aantal dingen in gang gezet. Zo zijn er vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld, die beiden een speciale scholing hebben gevolgd bij NOC*NSF. Iedereen met een vraag over, of een vermoeden van intimidatie of misbruik, kan bij de vertrouwenscontactpersonen terecht; hun gegevens zijn te vinden op de site. (https://swiftatletiek.nl/index.php?page=84)
Daarnaast wordt van alle structurele vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. Ook werken we bij Swift atletiek aan de bewustwording van (alle vormen van) ongewenst gedrag. Afspraken hierover zijn te vinden in ons ‘Protocol ongewenst gedrag’.

 

Verdere vragen
Heeft u nog verdere vragen naar aanleiding van dit onderwerp, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van Swift atletiek of een afspraak maken met een van de vertrouwenscontactpersonen.

gepost door : Zoë van Lierop

Sportgala Roermond kleurt blauw.

vrijdag 18 januari 2019

Woensdag 16 januari vond in de Oranjerie in Roermond het jaarlijkse Sportgala plaats. 
De kampioenen van de Roermondse sportverenigingen worden hierbij in het zonnetje gezet.
Ook Swift is hier elk jaar weer van de partij. En dit jaar zelfs met een heel grote groep.
Dit kwam voornamelijk door de twee competitieploegen die aan mochten treden. De A pupillen met 34 pupillen, en de Dames Senioren ploeg. Samen met de individuele kampioenen en ouders, partners en trainers, maakte dit een groep van Swift van tegen de 100 personen.

Alle individuele kampioenen en ploegen werden gehuldigd. Daarnaast werden de Nationale kampioenen nog extra in het zonnetje gezet. Hierbij was Swift met Ella Meuwissen vertegenwoordigd. Ella mocht samen met Matyas Kerekgyarto ook nog het podium op als talent van het jaar, en beide kregen ook nog eens de aanmoedigingsprijs van de gemeente Roermond.

Op het einde van de lange, maar geslaagde avond was er nog extra aandacht voor de vrijwilligers die het sporten in Roermond mogelijk maken. 2 vrijwilligers kregen dit jaar de Zilveren waarderingsspeld van de gemeente voor het vrijwilligerswerk wat ze doen.
Guido Klaassen, een zeer gewaardeerde vrijwilliger van Swift, mocht dit jaar deze mooie onderscheiding van de gemeente in ontvangst nemen. Dik verdiend natuurlijk. 

Guido ontvangt de Zilveren waarderingsspeld

Guido ontvangt de Zilveren waarderingsspeld

gepost door : Marcel Vaessen

Swift Nieuwjaarsbijeenkomst 2019

zondag 6 januari 2019

Swift –nieuwjaarsbijeenkomst

Om met elkaar stil te staan bij de start van een nieuwe sportief jaar werd op vrijdag 4 januari jl. onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Met een opkomst van zeker vijftig leden was het een gezellige bijeenkomst waarbij de verwachte blokjes kaas en plakjes worst natuurlijk niet mochten ontbreken. Na het welkomstwoord van voorzitter Guido Hennissen, waarin hij iedereen een gezond, gelukkig en bovenal een sportief 2019 toewenste, vroeg hij aandacht voor een paar serieuze onderwerpen.

Bestuursleden

Allereerst bedankte hij de leden omdat we er als vereniging goed voorstaan en een mooi jaar achter de rug hebben. ‘De club zijn wij, Wij zijn club’. Deze gedachte vormt de basis voor een nieuw succesvol jaar. Geruststellende woorden ook over de verbouwing van de keuken-kantine. De voorbereiding vraagt meer tijd en heeft vertraging opgelopen. ‘Tegen de volgende nieuwjaarsborrel zou de klus wel eens geklaard kunnen zijn’!

Meer bijzonder en verrassend is dat de organisatie van de Roermond City Run, de al jaren succesvolle samenwerking met de Swift Running Academy om onduidelijke redenen eenzijdig heeft opgezegd. Het lijkt er op dat men de voorkeur geeft om met een commerciële partij in zee te gaan.

De voorzitter vraagt ook aandacht voor het zorgpunt dat  een aantal bestuursleden op het eind van hun zittingstermijn hebben aangegeven deze niet meer te willen verlengen. Er worden dus nieuwe bestuursleden gezocht. Iedereen die zich tot dit ambt aangetrokken voelt, met name vrouwelijke geïnteresseerden, wordt verzocht zich te melden bij het bestuur.

Wisseltrofee

Hoogtepunt van de avond is natuurlijk de jaarlijkse bekendmaking van de ‘Ruud Babic wisseltrofee’ voor de twee recreant-lopers die zich in het belang van de vereniging op een opvallende manier onderscheiden. De sportieve prestaties staan natuurlijk voorop.

Ruud zelf in hoogsteigen persoon aanwezig, mocht de uitverkorene van de door hem zelf bedachte trofee aankondigen en in het zonnetje zetten. Op zijn bekende cryptische, humoristische en satirische wijze werd het juryrapport voorgelezen.

“Deze onbekende vrouw is betrokken bij veel Swift activiteiten als de Kragten avondloop en Neelderveldloop. Ook is ze lid van de WOC. Bezoekt trouw de trainingen en dat heeft geleid tot de succesvolle deelname van een halve marathon. Verwent regelmatig medelopers op eigen baksels uit de school van ‘heel Holland bakt’. Bovenal is ze de steunpilaar en verzorgfactor voor ‘onze Johan’ als die weer eens ’n steekje laat vallen.

De ingewijden wisten natuurlijk al lang wie hier wordt bedoeld; Priscilla van den Boogaard. Al met al verdiend dat zij de titel wint en de daarbij behorende trofee krijgt.”

“Ook onze mannelijke winnaar is een zeer veelzijdig lid die op veel fronten actief is en de trainingen trouw bezoekt. Het is niet duidelijk of de nieuwe trainers hem inmiddels de voor hem vermaarde pendelpas technisch goed hebben kunnen bijbrengen?

Hij is de grote organisator en animator van de eigen Swift deelname aan het Samenloop voor Hoop evenement.

Initieerde vooral het openhouden van de kantine na de donderdagavond trainingen en schuwt daarbij vooral het draaien van de noodzakelijke kantinediensten niet. De nootjes en zelf meegebrachte muziek zijn echt zijn ding. Na afloop is het op de fiets meenemen van het afvalplastic naar Asenray zijn bijdrage aan een duurzaam Swift.

Het jaarlijkse “T.B.S.”, ter beschikking stellen, van zijn blokhut voor de viering van de Swift-Kerstloop op 2e kerstdag maakt zijn uitverkiezing compleet. Dit kan niemand anders zijn als Wilfred Klaassen. Ook voor hem een meer dan verdiende en niet ter discussie staande titel.

De nieuwjaarsborrel kende daarna nog een lang en gezellig vervolg.

gepost door : Lex Hoefnagels

Extra ALV van 26 oktober

maandag 17 december 2018

Extra ALV op 26 Oktober

Op 26 oktober heft een extra ALV plaatsgevonden met als onderwerpen het aanpassen van de kantine, terugkoppeling van het beleidsplan en vooral een aantal discussiepunten die het bestuur graag met leden wilde verkennen. Het is door iedereen als een nuttige avond bestempeld die we graag jaarlijks willen herhalen.

Hoewel er toch nog wat aandachtspunten waren met betrekking tot de gang van zaken aangaande de verbouwing van de kantine is toch groen licht gegeven. De verbouwing kan nu uitgevoerd kan worden.

Punten genoemd in het beleidsplan zijn opgenomen in de plannen van het bestuur en zullen zo te zijner tijd worden uitgevoerd.

Het meest interessante deel van de avond was echter de discussie over een aantal onderwerpen die door Marcel Vaessen werd geleid. De punten waarover we van gedachten hebben gewisseld zijn het vrijwilligersplan en korte termijn tekorten, instroom van jongere leden in het bestuur, groei van jeugdleden, sponsoring en hoe we de verhouding in aantal recreanten en wedstrijdatleten kunnen verbeteren.

Uiteraard werd er ook rekening gehouden met dorstige kelen door een korte pauze in te lassen…

Voor ieder punt dat naar voren is gebracht zijn er heel wat goede en nuttige suggesties naar voren gebracht.

Het bestuur wil iedereen die aanwezig is geweest van harte bedanken voor hun deelname aan de discussies en de vele suggesties. We willen diegene die er niet bij was uitnodigen om ons volgende keer te verblijden met hun aanwezigheid. Met zijn alleen zijn we Swift Atletiek dus jullie stem is belangrijk.

gepost door : Leo Widlak

In memoriam

zaterdag 15 december 2018

Heden bereikte ons het bericht dat Joost Schouren is overleden.

Joost Schouren is mede-oprichter van Swift Atletiek en was erelid van onze vereniging.

Inmiddels is Joost Schouren in besloten kring gecremeerd, onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden.

Namens bestuur, leden en ereleden,
Guido Hennissen, voorzitter Swift Atletiek.

Joost Schouren tijdens de jaarvegadering in 2011

Joost Schouren tijdens de jaarvegadering in 2011

gepost door : René Vaessen

Douwe Smit Trofee voor Matyas Kerekgyarto

zondag 28 oktober 2018

Tijdens de Douwe Smit Trofee op 27 oktober heeft Matyas Kerekgyarto de Douwe Smit Trofee gewonnen. Matyas die tijdens de wedstrijd nog Junior C was deed mee bij de Junioren B hij wist daar uitstekende prestaties te behalen.

Hij begon bij het kogelslingeren met een geweldig afstand van 52,33m Hij verbeterde hiermee het clubrecord bij de Junioren B met maar liefst 3,5m. Deze prestatie is ook goed voor een 3e plaats op de landelijke ranglijsten bij de junioren B. Deze prestatie was goed voor de dagprijs kogelslingeren

Bij het kogelstoten ging het nog beter hij stootte de kogel naar een afstand van 15,44m geen clubrecord maar wel een 2e plaats in de landelijke ranglijst bij de Junioren B. Ook voor deze prestatie werd hij beloond met de dagprijs voor het kogelstoten.

Bij het discuswerpen werd Matyas 2e achter Daan Schade (AV Flevo Delta) met een afstand van 44.61m. Een mooie verbetering van zijn PR. De dagprijs discuswerpen ging naar Daan.

Bij het Speerwerpen ging de dagprijs naar Keith Beard die de speer naar een afstand van 56,94m

De eindprijs van de Dag de Douwe Smit Trofee werd uitgereikt aan Matyas voor zijn uitstekende prestaties op kogelslingeren en kogelstoten. Matyas is hiermee het eerste Swift lid die de trofee in 22 jaar in ontvangst mocht nemen.

Kijk hier voor alle uitslagen van de Douwe Smit Trofee

Matyas de de Trofee uit handen van Peter Smit krijgt

Matyas de de Trofee uit handen van Peter Smit krijgt

gepost door : René Vaessen

info kantinerenovatie tijdens Extra ALV

vrijdag 26 oktober 2018

Beste Swift -leden,

Zoals jullie weten is er al sinds langer tijd een plan om de kantine, bar en keuken te renoveren. Een eerste poging daartoe is gestrand, echter eerst nadat er door de ALV over gestemd was en er budget voor dat plan was vastgesteld.

Thans ligt er een mooi nieuw plan voor dat uitgevoerd zou kunnen worden en er zijn leden bereid gevonden dit plan daadwerkelijk gestalte te geven. De schets van dit plan is bijgevoegd aan de mail welke 22-10-18 naar alle leden is gestuurd.

Op de komende extra ALV dd. 26 oktober zal er gestemd worden over de goedkeuring van dit plan. De stemming is "pro forma" omdat het bestuur goedkeuring meent nodig te hebben en het bestuur die goedkeuring ook wenst voor deze variant van de verbouwing. Op deze wijze blijven we allemaal, als lid en gebruikers van faciliteiten, betrokken bij de verbouwing en de besluitvorming die daaraan voorafgaat.

Om iedereen toch de gelegenheid te geven zwaarwegende bezwaren te ventileren is er een mogelijkheid om dit schriftelijk kenbaar te maken. Alzo kunnen eventuele missers en/of omissies voorkomen worden. Dit kan door deze zwaarwegende bezwaren schriftelijk, gedateerd en gemotiveerd vóór 15 november in te dienen middels een mail naar: secretaris@swiftatletiek.nl . Alle zwaarwegende bezwaren worden op haalbaarheid besproken en beoordeeld.

Op de extra ALV van a.s. vrijdag 26-10 wordt het (aangepast) plan (definitief laatste versie) voorgelegd ter stemming.

Onze excuses voor onze late berichtgeving hierover.

Ik vertrouw erop u hiermee allen voldoende te hebben geïnformeerd en wens u allen veel wijsheid toe.

Bekijk hier de plannen


Groetend,
Bestuur Swift Atletiek

gepost door : Jos de Vries

Extra ALV op 26 oktober 2018

vrijdag 26 oktober 2018

Beste leden van Swift, ouders en verzorgers van onze jeugdleden  

Zoals op 23 augustus per mail gemeld, wordt op 26 oktober a.s. een extra ALV gehouden.
Wij sturen U per Swift -mail de agenda met een begeleidende tekst.

Datum:       26 oktober 2018
Locatie:      Swift -kantine, Jagerstraat, Sportpark de Wijher.
Aanvang:   20:00 uur 
Einde:        22:00 uur 

Wij hopen op een goede opkomst en een goede discussie -avond

met vriendelijke groet,

Bestuur van Swift Atletiek

gepost door : Jos de Vries

Pasmoment clubkleding op woensdag 24 en donderdag 25 oktober

dinsdag 9 oktober 2018

Beste leden,

Op woensdag 24 en donderdag 25 oktober zal er weer een pasmoment zijn voor de clubkleding.
Het gaat hierbij dan om de wedstrijdkleding, en traingspakken. De clubkleding is beperkt op voorraad en de trainingspakken zijn op bestelling

Het trainingspak bestaat uit een los jasje en een losse broek. Die apart aangeschaft kunnen worden.

Het pasmoment zal op woensdag van 18.00uur tot 20.30uur zijn en op donderdag van 19.00uur tot 21.00uur bij Sonja Cantelberg in de kantine.

gepost door : René Vaessen

NK Estafette

maandag 1 oktober 2018

In het laatste weekend van september vindt in Amstelveen al jaren het Nederlands Kampioenschap Estafette plaats. Dit zijn 2 dagen alleen maar estafettes voor Pupillen tot en met Masters. Swift ging hier met 5 ploegen naar toe.

Op zaterdag begon de wedstrijd voor Swift met de 4x100m voor de MA. Door een liet lekker lopende 2e wissel werd net het clubrecord gemist en werd het team 4e in een tijd van 52.31sec net 0,12sec boven het oude clubrecord. Hierna werd de hoop gevestigd op de vrouwen van de lange sprint. Het 4x400m team Liep sterk en verbeterde het clubrecord met maar liefst 5,5sec naar een tijd van 4:20.92sec. Het team werd hier 5e mee.

Zondag kwamen ook de MD in actie en begonnen met de Zweedse estafette (400-300-200-100m) Hier was het zeker dat het clubrecord eraan ging want deze estafette was nog nooit door MD gelopen. De meiden bewezen zich door 8e te worden met een tijd van 2:38.15min. Dit was op dat moment maar 3,5sec boven het clubrecord van de vrouwen.
De MA waren hierna aan de beurt getergd dat het oude clubrecord op naam van een MC team stond gingen ze sterk van start en het clubrecord sneuvelde van ook met 4sec. Ze werden 4e in een tijd van 2:30.57min.

Als laatste moesten de MD nog aan de bak op de 4x60m. Met goede wissels benaderde ze hun beste jaar prestatie tot op 0.02sec ze werden verdienstelijk 9e met een tijd van 33.31sec

Hopelijk gaan we volgend jaar met nog meer teams naar deze geweldige wedstrijd. Dus als je wil geef dit dan aan aan je trainer zodat we ploegen kunnen inschrijven.

4x400m Team Vrouwen vlnr Hannah Cranen, Emmelijn van Eldik, Nicole Dahmen, Julia Dahmen

4x400m Team Vrouwen vlnr Hannah Cranen, Emmelijn van Eldik, Nicole Dahmen, Julia Dahmen

gepost door : René Vaessen